Najlepší tábor na svete

Športovo vzdelávacie pobyty

Detský letný tábor

Malý výskumník

Detský tábor so zameraním na všeobecnú športovú prípravu a biológiu, umožňuje dieťaťu stať sa na niekoľko dní skutočným výskumníkom.

Viac

Tábor pre deti

detských domovov

Tento rok, rovnako ako po minulé roky, sme sa rozhodli urobiť niekoľko nezabudnuteľných dní pre deti z detských domovov na Slovensku. Darí sa nám to už štvrtý rok vďaka naším partnerom. Ďakujeme.

Viac

Partneri O2 Športová

akadémia Mateja Tótha

O2 Športová akadémia Matej Tótha www.akademiamatejatotha.sk Vyhrajte grant O2 Športovej akadémie Mateja Tótha - hlasujte na https://www.dobravec.o2.sk/

Viac

O nás

Šport a dieťa

Športom sa modelujú fyzické, ale aj psychické vlastnosti človeka. Športujúce dieťa sa naučí väčšej zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti. Vlastnosti získané športovaním sa prenesú aj do jeho osobného, študentského a neskoršie pracovného života. Dieťa, ktoré odmalička pravidelne športuje, v dospelosti využíva práve modelované situácie, ktoré prežil pri športovaní. Dnešné deti by mali športovať aj pre stále sa rozširujúcu obezitu. Obéznych detí jednoznačne pribúda – nielen u nás, ide o celosvetový trend.

Kalokagatia

Ľudia z Healthy Time, si uvedomujú základnú rovnicu – šport – zdravý životný a vzdelanie ako nástroj bezproblémového začlenenia sa do spoločnosti. Z tohto dôvodu sa odborníci z Healthy Time rozhodli zameriavať sa vo svojej činnosti na športovo-vzdelávacie programy pre deti rôznych vekových kategórií. Organizujeme športovo-vzdelávacie tábory pre deti s tematickým zameraním, ktoré realizuje vyškolený tím odborníkov, víkendové športovo-vzdelávacie pobyty pre deti, školy v prírode a špeciálne športové kurzy pre materské školy, základné školy, firmy a iné organizácie pracujúce s deťmi.

Detský tábor

Detský tábor v hoteli Altis v Námestove

Kontaktujte nás

Odoslať formulár

Kontakt

Healthy Time, s.r.o.
Záhradnícka 74
821 08 Bratislava
telefón: +421 908 260 130
e-mail: info@healthytime.sk

O nás

Healthy Time poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti športového manažmentu a marketingu.

Poskytujeme

Detský letný tábor Malý výskumník
Tábor pre deti detských domovov
Partneri O2 Športová akadémia Mateja Tótha