Základné informácie

Cieľom našich táborov je dať deťom z detských domovov na celom Slovensku možnosť zažiť niekoľko dní plných zážitkov, nových priateľstiev, skúsenosti, porozumenia a lásky. Tábor vždy bol a bude pre detské domovy bezplatný, práve vďaka našim partnerom. Z každého detského domova na Slovensku môžu prísť do tábora dve deti, tak dostáva každý detský domov šancu zapojiť sa do tohto projektu. Súčasťou personálneho tímu sú nie len skvelí pedagógovia, ktorý robia animačnú činnosť, ale aj detský psychológ, tréneri, sociálny pracovník a samozrejme zdravotník.
Deti by si mali v tábore oddýchnuť, načerpať nové sily do ďalšieho školského roka. tiež myslíme aj na ich rozvoj, preto sme program zostavili tak, aby deti trávili čas plnohodnotne aj vzdelávaním sa a športom. Vzdelávacie aktivity robíme hravou formou, máme mnoho skvelých didaktických pomôcok a pomáha nám aj didaktická technika. Deti ani netušia, že sa učia lebo pre nich je to hra. Všetky činnosti sú motivujúce, využívame na to príbehy, masky, hudbu, súťaže ale predovšetkým sú to milé a láskavé animátorky, ktoré sú deťom k dispozícií 24 hodín denne.
Počas posledných troch ročníkov táborov sme sa stretli z mnohými deťmi a vypočuli si mnohé ich smutné príbehy, veríme, že aj tento rok sa nám podarí vyčariť úsmevy na týchto malých tváričkách aj vďaka Vašej pomoci. Ak by ste mali záujem pomôcť nám, kontaktujte nás e-mailom: bedlekova@healthytime.sk

Ďakujeme.

Počas tábora je zabezpečené:
•    Ubytovanie v hotelovom zariadení, strava 5x denne, pitný režim.
•    Požičanie korčuli a vstup na ľadovú plochu.
•    Kúpanie sa v bazéne.
•    Vstupné na výlet loďou
•    Hipoterapia.
•    Ďalšie športové a spoločenské aktivity.
•     Zdravotník a jeden pedagóg na max. 10 detí, sociálny pracovník, tréneri.
•    Zaujímavé didaktické pomôcky a materiál na činnosti.
•    Odmeny pre deti.
•    Materiálno-technické zabezpečenie detí (tričká, rozlišovačky a iné).
•    Poistenie detí.

PRI ODOSIELANÍ ON LINE PRIHLÁŠKY ZAKLIKNITE POLOŽKU "NIE SOM ROBOT".

TERMÍNY A MIESTO TÁBORA:

Hotel Altis **** Námestovo

Termín: 2.7. - 7.7. 2017


Galéria

  • Tábor pre deti z detských domovov 2014
    Náš prvý projekt pre deti z detských domovov
  • Detský tábor pre deti z detských domovov 2015
    Náš druhý projekt, ktorý sa nám podarilo urobiť pre väčší počet detí.