Základné informácie

Detský tábor so zameraním na biológiu umožňuje dieťaťu stať sa na niekoľko dní skutočným výskumníkom a spoznávať prírodu okolo seba. Všetky denné činnosti sú prispôsobené biologickej téme dňa. Každý deň predstavuje jednu z oblastí biológie – mikrosvet, botanika, zoológia, biológia človeka, neživá príroda (geológia) a ochrana životného prostredia. Jednotlivé tematické okruhy sú spracované tak aby rešpektovali vekové a individuálne osobitosti detí. Vzdelávacia činnosť je realizovaná zážitkovou formou, prostredníctvom motivujúcich metód, s využitím tradičných pomôcok, prírodných materiálov, špeciálnych biologických pomôcok a interaktívnych technológií. Deti čakajú rôzne biologické experimenty, pozorovanie rastlinného materiálu pod mikroskopom, naučia sa vyrábať rôzne prírodné produkty a mnoho iných kreatívnych činností. Na záver tábora je deťom predložený dobrovoľný didaktický test, zameraný na poznatky, ktoré sa deti v tábore učili. Ak má rodič záujem o výsledok didaktického testu, stačí hlavnému animátorovi nechať e-mailovú adresu.

Program tábora je pripravený pre deti vo veku od 8 do 12 rokov. Okrem vzdelávania a zábavy sa v tábore aj veľa športuje, pohybová zložka je zahrnutá predovšetkým v atletickej príprave, ale aj ďalších pohybových aktivitách. Každý deň deti pod odborným vedením vyškolených lektorov absolvujú všeobecnú športovo-pohybovú prípravu potrebnú nielen v atletike, ale aj iných športoch. Počas jedného dňa bude v detskom tábore usporiadaná atletická olympiáda, kde budú mať deti možnosť športovať pod vedením reprezentantov Slovenska v atletike. Cieľom tejto športovej aktivity je vytvorenie pozitívnych predpokladov pre telesný a duševný vývoj detí. Realizácia tejto prípravy je motivujúca vďaka súprave pomôcok detskej atletiky, ktorá obsahuje pestré náradie a náčinie. Každodenný výkon dieťaťa je zaznamenávaný, a tak dieťa, aj rodič, môže sledovať ako sa dieťa tréningom zlepšuje. Atletická príprava vychádza z celosvetového projektu Kids Atletics, ktorého užívateľom j spoločnosť Healthy Time, s.r.o.

Počas tábora je zabezpečené:
· Ubytovanie v hotelovom zariadení, strava 5x denne, pitný režim.
· Vstupné na Slanický ostrov umenia a výlet loďou.
· Hipoterapia s prehliadkou mini ZOO.
· Letné korčuľovanie sa krytej ľadovej ploche.
· Kúpanie sa vo vyhrievanom bazéne.
· Ďalšie športové a spoločenské aktivity.
· Hudobné vystúpenie tradičnej Oravskej muziky.
· Táborová olympiáda za účasti slovenských olympionikov v atletike, moderované televíznym moderátorom.
· Dvaja animátori pre 10 detí, zdravotník.
· Zaujímavé didaktické pomôcky a materiál na činnosti.
· Odmeny pre deti.
· Materiálno-technické zabezpečenie detí (tričká, rozlišovačky a iné).
· Poistenie detí.

PRI ODOSIELANÍ ON LINE PRIHLÁŠKY ZAKLIKNITE POLOŽKU "NIE SOM ROBOT".

TERMÍNY A MIESTO TÁBORA NA LETO 2017:

20.8. - 25.8.2017 v HOTELI ALTIS **** NÁMESTOVO

Galéria

  • Hotel Altis **** Námestovo
    Detský tábor bude opäť v úžasnom prostredí Hornej Oravy v hotelovom rezorte Altis ****